DỊCH VỤ

472127_401193913242221_532310904_o%20(1)

Chúng tôi tại tejas luôn tận tâm làm việc với cộng đồng

theo cách tích cực trao quyền cho các thành viên cộng đồng hành động và lên tiếng cho chính họ. Công việc của chúng tôi dựa trên nguyên tắc rằng các cộng đồng bị ảnh hưởng là các chuyên gia trong hoàn cảnh của chính họ.

Dưới đây là một số cách chúng tôi làm việc với cộng đồng:

Các bác sĩ cho biết thêm:

  • Giám sát không khí - chúng tôi hỗ trợ các dự án nghiên cứu có sự tham gia của cộng đồng với các đối tác trường đại học để giúp cộng đồng hiểu những gì đang ảnh hưởng đến họ.

  • Giáo dục

  • Sự kiện

  • Phương tiện truyền thông

  • Các tour du lịch độc hại

  • Nhóm thanh niên