Tài nguyên

Hiệp hội các nhà khoa học có quan tâm

Các bác sĩ cho biết thêm:

  1. Báo cáo về Độc tố trong không khí và Sức khỏe ở Houston - Tải xuống báo cáo tại đây

  2. Báo cáo Double Jeopardy ở Houston - Tải xuống báo cáo tại đây

 

Trung tâm CIEL về Luật Môi trường Quốc tế

Các bác sĩ cho biết thêm:

  1. Báo cáo Sức khỏe & Nhựa với TEJAS - Tải xuống tại đây

  2. Nhựa & Khí hậu - Tải tại đây

  3. Nhiên liệu nhựa - Tải tại đây

  4. GẦN ĐÂY NHẤT - Khủng hoảng Đại dịch, Suy giảm Hệ thống -Tại sao Khai thác Khủng hoảng COVID-19 Sẽ Không Cứu được Các ngành Dầu khí, và Nhựa - Tải xuống tại đây